Література

1. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2010. – 96 с.

2. В.О.Сєднєва. Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку. Методичні рекомендації. Миколаїв. 2011.

3. Шнайдер Володимира Іванівна. Інклюзивна освіта: теоретико-методологічні, організаційні засади впровадження:навч.-метод. посіб.; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. педагогіки і психології. - Хмельницький : ОІППО, 2010. - 176 с.

4. Про світ дітей з особливими потребами: порадник керівникам освітніх установ, вчителям, вихователям дошкільних закл., шкіл-інтернатів та груп продовженого дня, батькам щодо роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку / упоряд. В. І. Шнайдер ; заг. ред. С. М. Бобровник. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. - 140 с. - (Спеціальна освіта)

5. Про світ дітей з особливими потребами : порадник керівникам освітніх установ, вчителям, вихователям дошкільних закл., шкіл-інтернатів та груп продовженого дня, батькам щодо роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку / упоряд. В. І. Шнайдер ; заг. ред. С. М. Бобровник. - Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. - 140 с. - (Спеціальна освіта).

6. Шнайдер Володимира Іванівна. Інноваційні технології в навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми потребами: навч.-метод. посіб.; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Каф. педагогіки і психології. - Хмельницький : ОІППО, 2010. - 156 с.