Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.

       Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на­скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально­го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму за­лежить підвищення успішності, збереження достатньої праце­здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц­ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму ви­ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

        Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності.


ПРОГУЛЯНКА

 

Гендерне виховання - нагальна потреба сучасної освітньої системи

 

ЗАСВОЄННЯ ІНДИВІДОМ КУЛЬТУРНОЇ СХЕМИ ГЕНДЕРА ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ КОНСТРУЮВАННЯ РОЗХОДЖЕНЬ МІЖ СТАТЯМИ. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ФОРМУЄТЬСЯ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ОСОБИСТОСТІ

Гендерна соціалізація - це процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком чи жінкою вона народилася.

Гендерні ролі - норми та правила поведінки жінок і чоловіків, що ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю. Вони відрізняються в суспільствах з різною культурою та змінюються із часом.

Гендерні уявлення особистості формуються під впливом гендерних стереотипів - набору загальноприйнятих норм і суджень, що стосуються існуючого в суспільстві становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки, мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі гендерні розбіжності та стають завадою до змін у сфері гендерних відносин.

Засвоєння індивідом культурної схеми гендера відбувається через конструювання розходжень між статями. Соціалізація чоловіків і жінок формується в різних соціально-психологічних умовах. Гендерна соціалізація включає дві взаємозалежні частини: а) освоєння прийнятих моделей чоловічої та жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і стереотипів; б) вплив соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому визначених суспільством правил і стандартів поведінки для чоловіків і жінок. Засвоюються насамперед колективні, загальнозначущі норми. Вони стають частиною особистості й підсвідомо нею керують. Уся інформація, що пов'язана з диференційованою поведінкою, відбивається у свідомості людини у вигляді гендерних схем. Основні агенти соціалізації - соціальні групи та контексти: родина, однолітки, засоби масової інформації, робота, клуби за інтересами, церква.

Благодійний аукціон

“Щасливе дитинство ”

Що таке дитинство? Кожен відповість, що це – завжди щирі радощі, всеохоплююче щастя і дзвінкий сміх. Діти – наш найдорожчий скарб, подарований Богом, наша радість і наше майбутнє. Можна скільки завгодно співчувати, сидячи на дивані а можна прийти і допомогти реально.
Благодійний аукціон “Щасливе дитинство ” пройшов у надзвичайно щирій, зворушливій атмосфері.
На благодійному аукціоні продавалися дитячі малюнки.Усі кошти будуть направлені на допомогу діткам загиблих Героїв до дня св. Миколая. 

КНИЖКИ СВОЇМИ РУКАМИ

    Здатність творити закладена в дитині з раннього дитинства. Наше завдання допомогти йому розвинути в собі творчі здібності та стати творчою особистістю. Розвиток творчих здібностей стає життєво важливою проблемою, актуальною у всі часи.