РАМУСЬ

НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА

Медичне обслуговування у закладі здійснюється старшою медичною сестрою Рамусь Наталією Леонідівною, яка виконує всі необхідні лікувально-профілактичні заходи, а саме:

-     ---    моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-      ---   організація та проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних, оцінка їх ефективності;

-      ---   контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, загартування;

-     ---    контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

 

-     ---    проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.


Посадова інструкція старшої медичної сестри

 

1. Загальні положення

Старша медична сестра:

1.1. Призначається із числа осіб із середнім медичним освітою і стажем медичної роботи не менше трьох років.

1.2. Підпорядковується завідувачу дитячим садом.

1.3. Приймається на посаду і звільняється від посади наказом завідувача.

1.4. Проходить щоквартальний медичний огляд.

1.5. У своїй роботі керується нормативними документами, цією посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.6. Дотримується трудову дисципліну.

 

2. Посадові обов'язки.

2.1. Контролює санітарний стан приміщень та ділянки дитячого садка.

2.2. Готує дітей до лікарському огляду.

2.3. Бере участь в оглядах дітей лікарем.

2.4. Проводить визначення маси тіла, антропометричні вимірювання дітей.

2.5. Здійснює профілактичні щеплення та виконує призначення лікаря.

2.6. Контролює дотримання санітарного режиму по призначенню лікаря, організовує заходи щодо загартовування дітей.

2.7. Забезпечують організацію оздоровчих заходів і здійснює контроль за дотримання режиму дня, правильним проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять та прогулянок дітей.

2.8. Проводить облік відсутніх через хворобу, ізолює хворих дітей.

2.9. Організовує догляд за дітьми, які перебувають в ізоляторі.

2.10. Виконує медичні призначення і процедури згідно з вказівками лікаря.

2.11. Здійснює ранковий прийом, термометрію та інші заходи стосовно дітей, що прийшли після хвороби і були в контакті з інфекційними хворими.

2.12. Організовує проведення поточної дезінфекції.

2.13. Контролює щоденний ранковий прийом дітей, проводиться вихователями групи.

2.14. Бере участь у педагогічних радах, присвячених проблемі фізичного розвитку і здоров'я дітей.

2.15. Готує заявки на медикаменти, бакпрепараты, дезінфекційні засоби, медичні інструменти і апаратуру.

2.16. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед працівників закладу та батьків. 

2.17. Здійснює контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками дитячого садка.

2.18. Веде відповідну медичну документацію. Щомісячно, спільно з адміністрацією і профспілковим комітетом, розглядає причини захворюваності дітей в дитячому садку і вносить пропозиції щодо усунення цих причин.

2.19. Проводить перевірку працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання.

2.20. Здійснює регулярний зв'язок з найближчою поліклінікою з метою своєчасного ознайомлення з епідеміологічною обстановкою в районі.

2.21. При відсутності в дитячому саду дієтсестри виконує її обов'язки:

2.21.1. Щодня складає меню-розкладку на підставі примірного 10-денного меню, здає в бухгалтерію.

2.21.2. Контролює якість доставлених продуктів, дотримання правил їх зберігання та реалізації.

2.21.3. Стежить за якістю приготування їжі, дотриманням натуральних норм продуктів. Систематично проводить розрахунок хімічного складу та калорійності харчового раціону (по накопичувальній відомості).

2.21.4. Бере участь у закладці продуктів на харчоблоці.

2.21.5. Щоденно виробляє пробу готових страв і закладає для проби зберігання у відповідності з вимогами ЦГСЕН. Стежить за станом тари для проби, її маркуванням.

2.21.6. Контролює дотримання норм виходу порцій. Щодня виставляє в роздавальної норми страв за віковими групами.

2.21.7. Стежить за дотриманням графіка отримання їжі групами.

2.21.8. Щодня веде бракераж сирих продуктів і готових страв, звіряє бракераж з меню-розкладкою, набір продуктів по меню з бракеражної зошитом.

2.21.9. Щодня веде табель на харчування співробітників.

2.21.10. Контролює ведення табелів на харчування дітей за групами.

2.21.11. Здійснює щоденний обхід груп, перевіряє організацію харчування групах.

 

3. Старша медична сестра повинна знати

3.1. Санітарно-гігієнічні вимоги до дитячого саду.

3.2. Статут дитячого садка.

3.3. Методики загартовування дітей.

3.4. Вимоги до організації дитячого харчування.

3.5. Методику проведення ранкової гімнастики та фізкультурних занять.

3.6. Всі методи надання першої допомоги постраждалим дітям.

3.7. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки.

3.8. Порядок дій в екстремальних ситуаціях, що загрожують життю і здоров'ю дітей.

3.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання продуктів.

 

4. Права

4.1. Клопотати перед адміністрацією про покарання працівників дитячого садка, що порушують правила санітарного режиму (антисанітарний стан приміщень, посуду, санвузли, харчоблоку).

4.2. Має права, передбачені Трудовим кодексом РФ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

5. Відповідальність

5.1. Несе відповідальність за життя і здоров'я дітей.

 

5.2.Несе відповідальність за виконання всіх обов'язків, покладених цією інструкцією.