ПОГОДЖЕНО

в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту

___________________ І.І.Головня

 

 

 

Затверджено у сумі

     5 642 362, 00 грн 

(сума літерами і цифрами)

Директор НВК «Дзвіночок»

________________ В.І.Шинкаренко


КОШТОРИС

на 2017 рік

39561452 Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Чернігівської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету – міський бюджет

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __ 1011020 «Школи»________________)

 

Показники

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ-усього

х

5 493 362

149 000

5 642 362

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

5 493 362

х

5 493 362

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.

х

 

 

 

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

250 100 00

х

104 000

104 000

- інші надходження у т.ч.

 

х

45 000

45 000

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

5 493 362

149 000

5 642 362

Поточні видатки

2 000

5 493 362

149 000

5 642 362

Оплата праці працівників бюджетних установ

2110

 

 

 

Заробітна плата

2111

3 189 510

 

3 189 510

Нарахування на заробітну плату

2120

701 692

 

701 692

Придбання товарів і послуг

2200

 

 

 

Предмети, матеріали обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування

2210

50 450

 

50 450

Медикаменти та перев.’язувальні матеріали

2220

1 000

 

1 000

Продукти харчування

2230

491 100

105 000

596 100

Оплата послуг, крім комунальних

2240

33 360

 

33 360

Видатки на відрядження

2250

9 800

 

9 800

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1 015 450

 

1 015 450

Оплата теплопостачання

2271

876 100

 

876 100

Оплата водопостачанні і водовідведення

2272

20 850

 

20 850

Оплата електроенергії

2273

118 500

 

118 500

Виплати процентів (доходу) за забов’язаннями

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2800

1 000

 

1 000

Капітальні видатки

3000

 

 

 

Придбання основного матеріалу

3100

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 

45 000

45 000

 

В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту   ____________  І.І.Головня

Головний бухгалтер                                                   ____________ С.Д.Шарай

                                                   

 

                                           2017 р.

                          (число, місяць, рік)

М.П. ____________