Шик

Євгенія

Миколаївна

    Музичний керівник - це не просто посада, це звання, яке потрібно нести з гідністю, це величезна відповідальність перед дошкільнятами, яким потім виходити у велике життя. Я щаслива тим, що моя професія і моє хобі - єдине ціле. Це справа всього мого життя. І правий той мудрець, який сказав, що не можна прищепити любов до того, чого не любиш сам.

Світ, що оточує людину-це світ природи з безмежним багатством явищ, з невичерпною красою.

      Моє головне призначення в тому, щоб донести цю красу до кожного малюка, щоб він зміг побачити, зрозуміти і відчути всю красу цього дивного світу. Виховання красою облагороджує душі, стоншує почуття дитини настільки, що вона стає сприйнятливим до слова, живопису, музики. Іноді це відбувається не відразу, але треба чекати, вірити в дитину, і тоді вона обов'язково полюбить прекрасне.

      Я, як добра чарівниця, відчиняю дверцята в загадковий і таємничий світ музики, зачаровуючи уяву дітей новими яскравими враженнями.

      Стати музичним керівником дитячого садка мріяла з дитячого садка, тому що тільки в цій професії можна об'єднати найважливіше і улюблене в житті - музику, дитинство, казку, свято. Це справжнє диво, бачити, як дитина відкриває для себе світ музики. Прекрасні очі малюків, розкриті назустріч новим музичним враженням. А скільки емоцій відбивається на обличчях дітей, коли вони слухають музичні твори, як відверті та безпосередні їхні висловлювання про музику. А що може зрівнятися з дитячим святом, де гра і казка, музика, пісня, танець, все заворожує чарами, дарує миті щастя і дітям і дорослим.

   Я люблю свою професію і хочу, щоб якомога більше дітей подружилися з музикою.

Основні завдання музичного виховання:

1. Виховувати любов та інтерес до музики. Тільки розвиток емоційної чуйності і сприйнятливості дає можливість широко використовувати виховний вплив музики.

2. Збагачувати враження дітей, знайомлячи їх у виразно організованій системі з різноманітними музичними творами і використовуваними засобами виразності.

3. Залучати дітей до різноманітних видів музичної діяльності, формуючи сприйняття музики і найпростіші виконавські навички в області співу, ритміки, гри на дитячих інструментах. Знайомити з початковими елементами музичної грамоти. Все це дозволить їм діяти усвідомлено, невимушено, виразно.

4. Розвивати загальну музикальність дітей (сенсорні здібності, ладо-висотний слух, почуття ритму), формувати співочий голос і виразність рухів. Якщо в цьому віці дитини навчають і залучають до активної практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток всіх його здібностей.

5. Сприяти розвитку музичного смаку. На основі отриманих вражень і уявлень про музику проявляється спочатку вибіркове, а потім оцінювальне ставлення до виконуваних творів.

6. Розвивати творче ставлення до музики перш за все в такій доступній для дітей діяльності, як передача образів у музично-ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації.

Не талановитих дітей не буває!

Талант – видатні вроджені якості, особливі природні здібності. Обдарований – теж, що і талановитий. Здібності – природна обдарованість, талановитість. Геній – вища творча здатність. Дослідниками психології і педагогіки вже не раз доведено, що чим людина молодше, тим вона універсальніше за своїми можливостями.

Маленька дитина, з одного боку, – «ще може все». Вона не розвинула одні сторони своєї психіки, одні групи здібностей за рахунок інших і не поставила собі кордону з власних своїх досягнень, як це буває з нами, дорослими.

Зрозуміло, що в просторі і часі одного людського життя, ніхто не може «стати всім», але в сприятливих умовах багато дітей можуть успішно проявити себе в різних видах творчості.

Для дитячого віку характерна креативність (прагнення до творчості). Дитина живе своїми образами, коли, щось робить вдома, а зокрема в нашому дитячому садку створені всі умови для розвитку талановитих дітей.

Для нас педагогів головне бачити в кожній дитині творця.

Музика завжди претендувала на особливу роль в суспільстві. У стародавні століття музично – медичні центри лікували від туги, нервових розладів, захворювань серцево – судинної системи. Музика підвищує працездатність і розумову активність мозку. Але головне, музикою можна впливати на емоційне самопочуття людини. Для цієї музики не існує нічого неможливого.

Необхідно лише бажати її слухати і вміти слухати.

Природа щедро нагородила людину. Вона дала їй все для того, бачити, відчувати, відчувати навколишній світ. Вона дозволила їй чути все різноманіття існуючих навколо звукових фарб. Прислухаючись до власного голосу, голосів птахів і тварин, таємничого шелесту лісу, листя і завивання вітру, люди вчилися розрізняти інтонацію, висоту, тривалість. З необхідності та вміння чути народжувалася музикальність – природою дана людині властивість.

Можна нерідко чути: «Мабуть, моя дитина пішла в батька, у неї зовсім немає музичного слуху. Досить поширена формула визначення причини відсутності здібностей сина чи дочки. Однак все насправді інакше.

Якби походження було визначальним чинником у формуванні здібностей, то тоді діти, покоління за поколінням, успадковували б професії батьків. Але життя набагато цікавіше, і не так вже й рідкісні випадки, коли дитина вченого стає скрипалем, а лікаря – письменником. І пояснюється це оточенням, в якому росте малюк, його власним досвідом. Вони визначають в майбутньому і здібності, і характер людини. І якщо син музиканта вибирає ту ж професію, що його батько, то причина насамперед у тому, що виховувався він в атмосфері музики, що з перших днів появи на світ був занурений у світ чарівних звуків.

Кожен від природи музикальний. Оточуюче середовище ростить і живить особистість. Якщо для музичного розвитку дитини з самого народження створені необхідні умови, то це значний ефект у формуванні її музикальності.

Ранній прояв музичних здібностей говорить про необхідність починати музичний розвиток якомога раніше.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА

дошкільного навчального закладу

Загальні положення 

- Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

- Музичний керівник призначається завідуючою закладу.

- На посаду музичного керівника може призначатися особа, яка має спеціальну педагогічну освіту.

- Музичний керівник підпорядковується завідуючій, або особі, яка її заміняє.

- У своїй роботі музичний керівник керується законодавством України, постановами та рішеннями Уряду України і Міністерства освіти України, Статутом ДНЗ і даною інструкцією.

- Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим завідуючою.

2.Функції.

Музичний керівник:

- Виконує програму навчання й виховання дітей у ДН3.

- Дотримується Правил внутрішнього розпорядку.

- Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня.

- ТІСНо співпрацює з батьками в ПИТАННЯХ навчально - виховного процесу.

- Виявляє та розвиває творчі, індивідуальні та музичні здібності дітей.

- Спільно з вихователем організовує святкові ранки.

- Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

З. Посадові обов‘язки

Музичний керівник

- Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров‘я, за виховання і навчання дітей відповідно до Статуту ДНЗ.

- Складає плани роботи згідно з чинними вимогами

- Старанно готується до занать.

- Організовано передає дітей вихователю ( за наявності) із зауваженнями

та пропозиціями.

- Вільно володіє державною мовою.

- Бере участь у роботі методичних об‘єднань міста.

- Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони

праці на робочому місті.

- Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.

- Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.

- Своєчасно проходить медичний огляд.

- Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

- Бере участь у проведенні ремонту в ДНЗ.

4. Права

Музичний керівник користується:

- Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження,

віросповідання, політичних переконань.

- Правом на отримання роботи відповідно до документа про освіту.

- На розірвання трудового договору згідно з чинним трудовим законодавством.

- Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно з чинним трудовим законодавством.

- На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності.

- На матеріальну допомогу і винагороду згідно з чинним законодавством та Статутом ДНЗ. Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.

На відпустку по догляду за дитиною віком до 3 - 6 років.

Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження фахового рівня, а та отримання певної категорії й звання.

- Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.

- Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків .

Працювати за сумісництвом.

- На щорічну відпустку - 42 календарних днів;

5.Відповідальність.

Музичний керівник відповідає:

За невиконання або порушення даної інструкції.

- За порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ.

- За життя та здоров'я дітей у закладі.

- За порушення техніки безпеки , протипожежної безпеки ,санітарних норм і правил. За збереження ввіреного майна.

- Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної інструкції.

6.Взаємовідносини.

Музичний керівник: зобов'язаний:

- Повідомити про хворобу або іншу причину невиходу на роботу в день неявки.

- В разі потреби змінювати графік тільки за погодженням з адміністрацією.

- Може замінити вихователя за додаткову оплату згідно з чинним законодавством.

 7.Охорона праці. 

- Музичний керівник дотримується вимог Законів України «Про охорону праці», «!Про дошкільну освіту».

- Проходити навчання з охорони праці і перевірки знань з безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення і перевірки знань з безпеки життєдіяльності учасників навчально - виховного процесу ДНЗ».

- Несе відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час навчально - виховного процесу.

- Забезпечує проведення навчально - виховного процесу, що регламентується чинним законодавством та нормативно - правовими документами з охорони праці.

- Терміново повідомляє керівника про нещасні випадки, що сталися з вихованцями під час навчально- виховного процесу, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим,

- Може брати участь у розслідуванні, та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

 ------------------------------------------------------------------------------------

                                    Зміст посадових обов’ язків музичного керівника.

Проводить музичні заняття у групах. Заняття проводяться 2 рази на тиждень в ранкові години. Їх тривалість різна, залежно від віку дітей. Протягом одного дня дозволяється проводити заняття не більше як у трьох групах: у двох - до прогулянки і в одній (старшій або підготовчій) - після прогулянки. 

Перед заняттям музичний керівник відвідує групу для того, щоб дізнатися про здоров'я дітей, їх настрій. Він також готує приміщення до заняття: провітрює кімнату, підбирає необхідне обладнання, атрибути, розставляє стільчики і т.д.

У дні занять музичний керівник зобов'язаний брати участь у ранковій гімнастиці в д / с, тому що музика викликає емоційний підйом у дітей, викликає в них радісне почуття, допомагає дружньо і ритмічно рухатися .

На всю цю роботу разом із заняттями дається 1 год 20хв; на 2 заняття на тиждень у кожній групі відповідно 2 години 40 хв.

Окрім занять музичний керівник готує і проводить години розваг і святкових ранків. Вечори розваг музичний керівник організовує двічі на місяць у кожній віковій групі ( при наявності у д\з інструктора з фізичного виховання - 1 раз на місяць у кожній групі ). Проводити їх треба в другій половині дня. Тривалість вечорів для дітей молодших і середніх груп 15 - 20хв, для старшої і підготовчої 20 - 30хв.

Велика підготовча роботи вимагається від музичного керівника для проведення свят: це і складання програм свят і відпрацювання разом з ведучою сценаріїв, і оформлення приміщення та ін .

На цю підготовку відводиться 1 год 20хв щотижня в кожній групі.

Діти готуються до розваг і святкових ранків під час музичних занять і занять рідної мови, а також інших видів навчання.

Музичний керівник проводить з вихователями групові та індивідуальні заняття та консультації, на яких розучуються рухи, пісні, інсценізації, які з часом будуть виконувати діти або вихователі на святах, а також продумуються та готуються святкові сюрпризи і репертуари розваг.

Вони разом продумують, як краще і цікавіше провести вечір розваг за участю дорослих, з'ясовують роль кожної дитини у святковому ранку, планують самостійну діяльність дітей, готують костюми та різні атрибути.

Проводиться робота з ознайомлення вихователів з методикою гри на дитячих музичних інструментах.

На роботу музичному керівникові з вихователями кожної групи відводиться по 2 години щотижня.

Музичний керівник турбується про те, щоб в д \ саду був оформлений «куточок батьків». У ньому, разом з іншими матеріалами, повинні зберігатися ноти й тексти пісень, які співали діти даної групи, список платівок і музичних інструментів, доступних і цікавих дітям, методичні статті й запитання музичного виховання.

З дітьми старшої і підготовчої груп доцільно проводити екскурсії на лялькові вистави в театр, театр опери та балету і ін. культпоходи.

У підсумку, на всі види роботи в дошкільному закладі музичний керівник витрачає по 6 годин на тиждень у кожній віковій групі (у чотирьох групах - 24 години